Motivire Oy:n valmennustietorekisteri ja tietosuojaperiaatteet


Rekisterinpitäjä: Motivire Oy (2766425-3), c/o CrazyTown, Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori.

Tietosuojakuvaus Motivire Oy:n palveluiden loppuasiakkaille

Osallistuessasi Motivire Oy:n toteuttamaan hyvinvointipalveluun sinusta kerätään henkilötietoja Motiviren valmennustietorekisteriin. Kyseiseen rekisteriin kerätään nimi-, yhteys- ja työnantajatietosi lisäksi sellaista elämäntilanteesi, elintapoihisi tai terveyteesi liittyvää tietoa, jota tarvitaan asianmukaisen valmennuspalvelun tuottamiseksi sekä valmennussuhteen jatkuvuuden turvaamiseksi. Tätä tietoa kirjataan rekisteriin sen perusteella, mitä itse tuot valmennuskeskusteluissa esiin.

Tietoja ei saada muilta tahoilta eikä niitä myöskään luovuteta Motivire Oy:ltä eteenpäin. Tiedot talletetaan fyysisesti sellaisiin ympäristöihin, joiden tietoturva sekä tietoturvan omavalvonta ovat asianmukaiset ja ajantasaiset.


Henkilötietoja säilytetään asiakkuuden päätyttyä kahden vuoden ajan. Tämän jälkeen tiedot anonymisoidaan peruuttamattomasti siten, että niistä ei voi enää tunnistaa yksittäistä henkilöä eikä kytköstä henkilöön pysty tiedoista palauttamaan. Anonymisoitua tietoa käytetään tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksiin.

Halutessasi voit pyytää mahdollisuutta tarkastaa sinusta kirjatut tiedot sekä esittää niihin liittyviä korjauspyyntöjä. Voit myös pyytää tietojesi poistoa. Henkilötietopyynnöt tulee osoittaa kirjallisena osoitteeseen: Motivire Oy, c/o CrazyTown, Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori. Kirjekuoreen tulee kirjoittaa tunnus ”HENKILÖTIETOPYYNTÖ”. Pyynnön voi tehdä myös sähköpostitse osoitteeseen info@motivire.fi. Pyyntöihin vastataan kohtuullisen ajan kuluessa. Kun tietopyyntösi on käsittelyssä, varaudu osoittamaan henkilöllisyytesi, jotta voimme todentaa pyynnön oikeellisuuden.

Voit ladata tietosuojaselosteen kokonaisuudessaan tästä:


Motivire tietosuojaseloste
Tietosuojan periaatteet

Huolellisuusvelvoite

Kun henkilötietoja siirretään kumppaniyritysten käytettäväksi, heidät on sopimuksella velvoitettu noudattamaan tietosuoja-asetusta ja mahdollisen tietovuodon sattuessa välittömästi ilmoittamaan Motivirelle asiasta. Kaikki Motiviren hallussa olevat henkilötiedot säilytetään turvallisessa pilvipalvelussa sekä verkkovalmennusalustalla, ja pyrkimyksenä on lopulta anonymisoida kaikki henkilötiedot. Motivire välttää henkilötietojen säilyttämistä paperimuodossa. Motivire keskittää henkilötiedot itselleen ja siirtää tietoja kumppaniyrityksille ainoastaan työtehtävien edellyttäessä sitä.


Henkilötietojen käytön suunnitelmallisuus

Tietoa kerätään keskitetysti ja säilytetään vain nimetyillä paikoilla. Motivire kerää henkilötietoa ainoastaan yksityishenkilön nimenomaisella kirjallisella suostumuksella.


Tiedon virheettömyys

Henkilötietoja päivitetään kulloinkin asiakastapaamisessa.


Tietosuojavastaava

Motiviren tietosuojavastaavana toimii Ilona Lehtonen. Yhteys sähköpostitse info@motivire.fi. Kirjaa otsikon alkuun “Tietosuoja”.


Tiedon käsittely

Tietoa käsittelevät Motiviren hyvinvointivalmentajat sekä kumppaniyritysten työntekijät.


Käyttötarkoitusidonnaisuus ja henkilötietojen minimointi

Motivire käsittelee henkilötietoja ainoastaan asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Motivire rajaa käyttämäänsä henkilötietoa.


Tietojen oikaisu ja poistaminen

Motivire on julkaissut verkkosivuillaan ohjeistuksen tietojen oikaisemiseksi sekä poistamiseksi. Verkkosivuilla on myös ilmoitettu yhteystiedot.


Ohjeistus tietoturvavuodon varalta

Motiviren kumppaniyritykset ja työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan mahdollisesta tietosuojavuodosta välittömästi tietosuojavastaavalle. Tietosuojavuodon sattuessa Motivire arvioi, kohdistuuko henkilön oikeuksiin ja vapauksiin vähäinen, keskisuuri vai suuri riski. Arvioidessaan tietosuojavuodon vakavuusluokkaa Motivire hyödyntää tietosuojatyöryhmän ohjeistusta siitä, kuinka toimia tietovuodon sattuessa.